1397/08/03
20 اکتبر روز جهانی استئوپروز
همایش روز جهانی استئوپروز
همایش روز جهانی استئوپروز در 28 مهر ماه در بیمارستان بهاران برگزار شد پمفلت های آموزشی توزیع گردید .
1397/08/02
همایش هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت
اطلاع رسانی هپاتیت
1397/07/18
هفته تربیت بدنی و ورزش
با قلب خود مهربان باشید
1397/05/06
تیم مدیریتی بیمارستان از اورژانس و بخش های بستری بیمارستان
بازدید تیم مدیریتی بیمارستان