1397/02/20
روز اسناد پزشکی برکلیه همکاران واحد مدارک پزشکی مبارک باد
روز اسناد پزشکی برکلیه همکاران واحد مدارک پزشکی مبارک باد
روز مدارک پزشکی برکلیه همکاران عزیز این عرصه بویژه پرسنل سخت کوش بیمارستان سیدالشهداء لاهیجان گرامی باد.
1397/02/10
تقدیر از روانشناسان به مناسبت روز روانشناس
تقدیر از روانشناسان به مناسبت روز روانشناس
1397/02/08
بازدید و قدردانی در هفته سلامت
بازدید و قدردانی در هفته سلامت
1396/09/09
برگزاری کارگاه و کلاس های آموزشی
برگزاری کارگاه و کلاس های آموزشی
1396/09/04
برگزاری کمیته فناوری اطلاعات و مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان
برگزاری کمیته فناوری اطلاعات و مدیریت اطلاعات سلامت در بیمارستان
1396/06/14
راه اندازی موسسه خیریه بیمارستان
خیریه بیمارستان