1398/08/26
برگزاری کارگاه پدافند غیر عامل
برگزاری کارگاه پدافند غیر عامل
به مناسبت هفته پدافند غیر عامل کارگاه آموزشی با حضور مدیریت و پرسنل بیمارستان در محل سالن کنفرانس برگزار گردید.
1398/01/11
دید و بازدید نوروزی ریاست محترم بیمارستان بیمارستان
دید و بازدید نوروزی ریاست محترم بیمارستان بیمارستان و جمعی از مدیران بیمارستان
1398/01/01
پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸
پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸ هجری شمسی
1397/12/13
پیام تبریک به مناسبت ارتقای مرتبه علمی دانشیاری
سرکار خانم دکتر فیروزکوهی
1397/10/23
اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان روانپزشکی بهاران
اعتباربخشی آموزشی بیمارستان
1397/08/03
20 اکتبر روز جهانی استئوپروز
همایش روز جهانی استئوپروز