1397/05/06
تیم مدیریتی بیمارستان از اورژانس و بخش های بستری بیمارستان
بازدید تیم مدیریتی بیمارستان
روز پنجشنبه 4 مرداد ماه 1397 تیم مدیریتی بیمارستان از اورژانس و بخش های بستری بیمارستان بازدید نمودند. در این بازدید که به منظور ارزیابی وضعیت ارائه خدمت به بیماران و بررسی نحوه پاسخگویی مسئولین به مراجعین و بیماران برگزار شد
1397/04/13
برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های روان پرستاری
گارگاه آموزشی روان پرستاری
1397/04/05
بازدید ریاست محترم دانشگاه از بیمارستان
بازدید و بهره برداری اولیه از کلینیک جدید بیمارستان
1397/03/30
بازدید مدیر محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی از کلینیک جدید بیمارستان
بازدید مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی از کلینیک جدید بیمارستان
1397/03/24
عيد سعيد فطر، عيد آسودگي از آتش غفلت بر ميهمانان حضرت حق مبارک باد
پیام تبریک ریاست محترم بیمارستان به مناسبت عید سعید فطر
1397/03/08
بازدید معاون محترم درمان دانشگاه از بیمارستان
بازدید معاونت محترم درمان دانشگاه از بیمارستان