1397/04/13
برگزاری کارگاه آموزشی مراقبت های روان پرستاری
گارگاه آموزشی روان پرستاری
کارگاه آموزشی روان پرستاری در تاریخ 10 تیر ماه در بیمارستان برگزار شد.
1397/04/05
بازدید ریاست محترم دانشگاه از بیمارستان
بازدید و بهره برداری اولیه از کلینیک جدید بیمارستان
1397/03/30
بازدید مدیر محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی از کلینیک جدید بیمارستان
بازدید مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی از کلینیک جدید بیمارستان
1397/03/24
عيد سعيد فطر، عيد آسودگي از آتش غفلت بر ميهمانان حضرت حق مبارک باد
پیام تبریک ریاست محترم بیمارستان به مناسبت عید سعید فطر
1397/03/08
بازدید معاون محترم درمان دانشگاه از بیمارستان
بازدید معاونت محترم درمان دانشگاه از بیمارستان
1397/02/20
روز اسناد پزشکی برکلیه همکاران واحد مدارک پزشکی مبارک باد
روز اسناد پزشکی برکلیه همکاران واحد مدارک پزشکی مبارک باد