1400/02/05
مصاحبه با پرسنل پژوهشگر و استف آموزشی بیمارستان بهاران
مصاحبه با پرسنل پژوهشگر و استف آموزشی بیمارستان بهاران
به مناسبت ششمین روز هفته سلامت
1398/10/22
بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از بیمارستان بهاران
1398/08/26
برگزاری کارگاه پدافند غیر عامل
برگزاری کارگاه پدافند غیر عامل
1398/01/11
دید و بازدید نوروزی ریاست محترم بیمارستان بیمارستان
دید و بازدید نوروزی ریاست محترم بیمارستان بیمارستان و جمعی از مدیران بیمارستان
1398/01/01
پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸
پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸ هجری شمسی
1397/12/13
پیام تبریک به مناسبت ارتقای مرتبه علمی دانشیاری
سرکار خانم دکتر فیروزکوهی
1397/10/23
اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان روانپزشکی بهاران
اعتباربخشی آموزشی بیمارستان