1398/10/22
بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از بیمارستان بهاران
تعداد ۸۰ تخت بستری در تنها بیمارستان تخصصی روانپزشکی استان به هیچ وجه قادر به تامین نیازهای منطقه جنوب شرق نیست و با راه اتندازی بیمارستان 320 تختخوابی تعداد 40 تخت به خدمات درمانی روانپزشکی اختصاص داده خواهد شد.
1398/08/26
برگزاری کارگاه پدافند غیر عامل
برگزاری کارگاه پدافند غیر عامل
1398/01/11
دید و بازدید نوروزی ریاست محترم بیمارستان بیمارستان
دید و بازدید نوروزی ریاست محترم بیمارستان بیمارستان و جمعی از مدیران بیمارستان
1398/01/01
پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸
پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸ هجری شمسی
1397/12/13
پیام تبریک به مناسبت ارتقای مرتبه علمی دانشیاری
سرکار خانم دکتر فیروزکوهی
1397/10/23
اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان روانپزشکی بهاران
اعتباربخشی آموزشی بیمارستان