1400/12/16
پیام تسلیت درگذشت همکارمان حسن سرگزی
پیام تسلیت درگذشت همکارمان حسن سرگزی
1400/11/26
تجلیل از همکاران بمناسبت روز پدر
تجلیل از همکاران بمناسبت روز پدر
1400/10/08
بازدید کارشناسان دانشگاه از نسخه نویسی الکترونیک
بازدید کارشناسان دانشگاه از نسخه نویسی الکترونیک
1400/10/07
بازدید تیم ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان بهاران
بازدید تیم ارزیابی اعتباربخشی بیمارستان بهاران
1400/10/01
برگزاری مراسم جشن یلدا در بیمارستان بهاران
برگزاری مراسم جشن یلدا در بیمارستان بهاران
1400/09/23
برپایی همایش نشاط و تندرستی بمناسبت گرامیداشت هفته پرستار
برپایی همایش نشاط و تندرستی بمناسبت گرامیداشت هفته پرستار