1400/08/22
افزایش 17 درصدی داروخانه های شبانه روزی در هشت ماهه سال جاری
افزایش 17 درصدی داروخانه های شبانه روزی در هشت ماهه سال جاری
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: در طی هشت ماه گذشته از سال جاری، تعداد 5 باب داروخانه روزانه با موافقت کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها به شبانه روزی تبدیل وضعیت شده اند.
1400/03/23
بازدید میدانی اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان
بازدید میدانی اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان
1400/03/23
آموزش نسخه نویسی الکترونیکی به پرسنل آزمایشگاه
آموزش نسخه نویسی الکترونیکی به پرسنل آزمایشگاه
1400/03/23
آموزش نسخه نویسی الکترونیکی به پزشکان بیمارستان
آموزش نسخه نویسی الکترونیکی به پزشکان بیمارستان
1400/02/05
مصاحبه با پرسنل پژوهشگر و استف آموزشی بیمارستان بهاران
مصاحبه با پرسنل پژوهشگر و استف آموزشی بیمارستان بهاران
1398/10/22
بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از بیمارستان بهاران
1398/08/26
برگزاری کارگاه پدافند غیر عامل
برگزاری کارگاه پدافند غیر عامل