جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
آقای دکتر عزیزالله مجاهد ریاست بیمارستان 33518353 230
آقای مسعود خواجه مدیریت بیمارستان 33518356 224
آقای مسعود نخعی مقدم مدیر امور مالی 33518354 229
آقای محمود جعفری مسئول بایگان - 227
خانم معصومه توفیق منش مسئول کارگزین - 220
آقای منصور میر بیگی حراست بیمارستان 33522647 228
خانم نسرین مهرجو مسئول آزمایشگاه - 223
خانم زهرا میرشکار مسئول دبیرخانه - 261
خانم اسماء حیدری دلیر مسئول پذیرش و مدارک پزشکی 33522648 202
خانم مرضیه فرهادی مسئول درمانگاه MMT - 215
خانم نصرت کیانی مسئول درمانگاه روانشناسی و کلینیک - 213
آقای یوسف رحمانزائی مسئول واحد درآمد - 235
خانم سعیده دقتی مسئول آموزش 33522636 242
آقای غلامرضا میر مسئول انبار - 246
آقای رحمت الله قلندرزهی مسئول کارپردازی - 247
آقای کوروش میر مسئول تاسیسات - 253
آقای دکتر محمدرضا نوری مسئول داروخانه 33522637 243
خانم اعظم سیف الهی مسئول مددکاری 33503357 218
خانم ام البنین سرگزی مدیر خدمات پرستاری 33518355 232
آقای شهرام حیدری سرپرستار بخش اورژانس - 233
خانم ساناز ریگی سرپرستار بخش زنان - 269
خانم فاطمه اعتدالی سرپرستار بخش مردان2 - 237
خانم منیژه ملاشاهی سرپرستار بخش مردان 1 - 241
خانم فریده حمیدی کیا مسئول کتابخانه - 268
آقای محسن دهقانی مسئول فناوری و اطلاعات 33513777 200
خانم مهدیه جاندوست مسئول ECT - 240
آقای رضا پورکشانی مسئول امین امول - 245
خانم سارا کاووسی مسئول اعتبار بخشی و بهبود کیفیت - 290
خانم مریم سرگزی مسئول تغذیه - 290
خانم اسماء ریگی مسئول بهداشت محیط - 290
خانم بی بی عایشه مالکی مسئول بهداشت حرفه ای - 290
خانم زهرا وظیفه مسئول کنترل عفونت و تزریقات - 211
آقای مهرداد میرشکاری مسئول فروش تعرفه - 203

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط