لینک های مفید

 

ردیف

عنـوان

 

ردیف

عنـوان

 

1

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

15

 

بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)

 

2

 

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

 

16

 

بیمارستان خاتم الانبیاء

 

3

 

نقشه نظام سلامت کشور

 

16

 

بیمارستان چشم پزشکی الزهرا

 

4

 

پایگاه اطلاع رسانی نهاد مقام معظم رهبری

 

18

 

بیمارستان تخصصی اطفال حضرت علی اصغر(ع)

 

5

 

سازمان اسنادو کتابخانه ملی

 

19

 

بیمارستان بوعلی

 

6

 

بانک جامع فیلم سلامت

 

20

 

بیمارستان رازی سراوان

 

7

 

دیوان عدالت اداری

 

21

 

بیمارستان 22 بهمن خاش

 

8

 

سازمان بهزیستی

 

22

 

بیمارستان امام علی (ع) چابهار

 

9

 

ایگاه تامین اجتماعی

 

23

 

دانشکده پزشکی

 

10

 

پایگاه اطلاع رسانی بسیج جامع پزشکی

 

24

 

دانشکده دندانپزشکی

 

11

 

معاونت آموزشی وزارت بهداشت

 

25

 

دانشکده پیراپزشکی

 

12

 

سایت آموزش سلامت همگانی

 

26

 

دانشکده بهداشت

 

13

 

استانداری استان سیستان و بلوچستان

 

27

 

دانشکده پرستاری

 

14

 

پزشکی قانونی

 

28

 

مرکز بهداشت زهدان

 

 

ویژه مراجعین

محتوای مرتبط