رسالت بیمارستان

 

 

 

 Mission رسالت 


ماموریت مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیمارستان روانپزشکی بهاران زاهدان به عنوان تنها مرکز تخصصی اعصاب و روان با ارائه ی خدمات تشخیصی، مراقبتی ، درمانی به بیماران و ارائه ی خدمات آموزشی  درمانی و تحقیقاتی به فراگیران علوم پزشکی و مطلوبترین خدمات در سطح استاندارهای ملی و بین المللی به مراجعین خود در جهت رسیدن به  اهداف ذیل می باشد  :

ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت خدمات بر اساس رعایت اخلاق حرفه ای

ارائه ی مراقبتهای سلامت به بیماران با بالاترین استاندارد ها

توسعه ی فرهنگ ایمنی بیمار

افزایش سطح رضایتمندی  بیماران ، همراهان و کارکنان

ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات آموزشی،  پژوهشی و درمانی

 

 

 

 


درباره ما

محتوای مرتبط