اطلاعات تماس

سیستان و بلوچستان - زاهدان 

خیابان امام خمینی - روبروی اداره غله - بیمارستان روانپزشکی بهاران

کد پستی : 9819713955

تلفن : 80 الی 33513778 - 054

ایمیل baharanhospital@zaums.ac.ir


 

ردیف

عنوان

شماره تلفن

ردیف

عنوان

شماره تلفن

1

ریـاست بیمارستان

33518353

6

پذیرش بیمارستان

33522648

2

مدیریت داخـلی

33518356

7

دفـتر مجـله

33522637

3

مـدیریت پرستاری

33528355

8

آمـوزش

33522648

4

مدیریت مـالی

33518354

9

مددکـاری

33503357

5

داروخـانه

33522637

10

فـاکس بیمارستان

33518352

 

 
 

 


درباره ما

محتوای مرتبط