کلینیک اعصاب و روان

خدمات ارائه شده:

  • پذیرش و نوبت دهی بیماران
  • ویزیت سرپایی بیماران
  • اجرای انواع تست های روانشناسی
  • نوار مغز EEG
  • کنترل فشار خون و وزن همه بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیک
  •  گروه درمانی
  •  روان درمانی فردی
  •  خانواده درمانی
  • مصاحبه بالینی 

روزها و ساعات کاری

صبح ها:   تمام ایام هفته از ساعت 7-14

 عصرها:   تمام ایام هفته بجز پنج شنبه ها از ساعت 15- 19 فقط خدمات روانپزشکی 

 


واحدهای درمانی

محتوای مرتبط