تعرفه ها و پبش پرداخت ها


سازمانهای طرف قرارداد بیمارستان

 

بیمه سلامت ایرانیان

بیمه تامین اجتماعی

بیمه کیته امداد امام خمینی (ع)

بیمه نیروهای مسلح

بیمه بانک تجارت

بیمه بانک سپه

بیمه بانک صادرات

بیمه بانک کشاورزی

بیمه البرز

بیمه ایران

بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه شرکت نفت

بیمه سازمان صدا و سیما

بیمه زغال سنگ کرمان

 

 

 

نرخ تعرفه جدید دولتی در سال 1395 بیمارستان روانپزشکی بهاران

                                   

ردیف عنوان مبلغ کل (ریال) سهم بیمار (ریال)
1 ویزیت متخصص روانپزشکی تمام وقت جغرافیایی 272000 48000
2 ویزیت متخصص روانپزشکی نیمه وقت جغرافیایی 160000 48000
3 ویزیت پزشک عمومی 106000 31800
4 مصاحبه و تشخیص اولیه روانپزشکی 739200 نیروی های مسلح     73920
سایر بیمه ها 110880
5 ارزیابی بالینی روانپزشکی 277200 نیروی های مسلح 27720
سایر بیمه ها 41580
6 تست ارزیابی شخصیت (MMPI) 388080 نیروی های مسلح 38808
سایر بیمه ها 58212
7 تست ارزیابی هوش (IQ) 323400 نیروی های مسلح 32340
سایر بیمه ها 48510
8 الکتروانسفالوگرافی 924000 نیروی های مسلح 92400
سایر بیمه ها 138600
9 الکتروشوک 1478400 نیروی های مسلح 147840
سایر بیمه ها 221760