امروز » جمعه ٠١ بهمن ١٣٩٥   /  نقشه سایت   /  English Site

صفحه اصلي > فارسی > ویژه مراجعین > برنامه کلینیک  

 

برنامه درمانگاه روانپزشکی –روانشناسی (بیمارستان روانپزشکی بهاران)

 

ایام هفته

صبح ساعت 9/30  تا 13

درمانگاه روزانه ساعت

8 تا 13  MMT

بعد از ظهر 3 تا 7

شنبه

دکتر هرمزی

 

دکتر محبی

دکتر قیاسی

دکتر بخشانی –خانم کیانی

دکتر ذبیحی

دکتر محبی

یکشنبه

دکتر لشکری پور

 

-

دکتر کیانپور

دکتر مجاهد –خانم کیانی

دکتر هرمزی –دکتر ذبیحی

دکتر قیاسی

دوشنبه

دکتر لشکری پور

دکتر هرمزی

دکتر کیانپور

خانم کیانی

دکتر کیانپور

دکتر ذبیحی

دکتر محبی

سه شنبه

-

دکتر کیانپور

دکتر محبی

دکتر مجاهد - خانم کیانی

دکتر لشکری پور - دکتر قیاسی

دکتر قیاسی

چهارشنبه

دکتر لشکری پور

 

دکتر هرمزی

-

دکتر بخشانی –خانم کیانی

دکتر هرمزی –دکتر محبی دکتر قیاسی

دکتر محبی

پنجشنبه

دکتر محبی

 

دکتر قیاسی

دکتر مجاهد –خانم کیانی

دکتر قیاسی

-

 

آمـار بازدیدکنندگان

  • بازدید کنندگان سایت - 171400
  • بازدید کنندگان امروز - 53
  • بازدید کنندگان صفحه حاضر - 347
  • بازدید کنندگان حاضر در سایت - 9
  • زمان تولید صفحه - 0.2390

طــراحی و پیـاده سازی [محسن دهقانی] واحـد IT بیمارستان بهاران