امروز » جمعه ٠١ بهمن ١٣٩٥   /  نقشه سایت   /  English Site

 بخش مردان یک

 

 

  تعداد روانشناسان:           1 نفر کارشناس ارشد

 

 

  تعداد روانپزشکان :           5 نفر

 

 

  تعداد پرستاران:                8 نفر

 

  تعداد بهیاران:                   2 نفر

 

  تعداد کمک بهیاران:          3 نفر

 

  تعداد تخت های فعال بخش:            23 تخت

 

 

 

آمـار بازدیدکنندگان

  • بازدید کنندگان سایت - 171447
  • بازدید کنندگان امروز - 100
  • بازدید کنندگان صفحه حاضر - 196
  • بازدید کنندگان حاضر در سایت - 10
  • زمان تولید صفحه - 0.2510

طــراحی و پیـاده سازی [محسن دهقانی] واحـد IT بیمارستان بهاران