امروز » جمعه ٠١ بهمن ١٣٩٥   /  نقشه سایت   /  English Site

صفحه اصلي > فارسی > آموزش > فعالیت های آموزشی 

مورنینگ هفته ای 2 روز و 4 ساعت در هفته
راند آموزشی در بخش : هفته ای 6 روز و 6 ساعت در هفته
گراند راند و ژورنال کلاب هفته ای 2 ساعت در ماه 8 ساعت
کلاس تئوری جهت دستیاران در هفته 2 ساعت  درماه8 ساعت
کلاس تئوری جهت اینترنها  هفته ای 2 ساعت -   در ماه 8 ساعت
کلاس تئوری جهت کارآموزان هفته ای 2 ساعت توسط دستیاران  در ماه 8 ساعت
کنفرانس کارآموزان هفته ای 3 جلسه  - در ماه  12 جلسه 

 

آمـار بازدیدکنندگان

  • بازدید کنندگان سایت - 171396
  • بازدید کنندگان امروز - 49
  • بازدید کنندگان صفحه حاضر - 355
  • بازدید کنندگان حاضر در سایت - 9
  • زمان تولید صفحه - 0.2670

طــراحی و پیـاده سازی [محسن دهقانی] واحـد IT بیمارستان بهاران