امروز » جمعه ٠١ بهمن ١٣٩٥   /  نقشه سایت   /  English Site

صفحه اصلي > فارسی > مدیریت > مدیریت پرستاری 

 

نام:   فروز

 

نام خانودگی:     فرازی نژاد

 

شماره موبایل:   -

 

تلفن مستقیم:     05433518355

 

 

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری (مترون ) با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استاندارد های مراقبتی به شرح ذیل می باشد :

 

1.     برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.

 

2.     تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی های متبوع و پیشنهاد به مقامات

ذیربط.

 

3.     برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت عفونت و . . . )

 

4.     تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

 

5.     تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.

 

6.     ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز.

 

7.     مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز.

 

8.     مشارکت در طرح های پژوهشی .

 

9.     انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.

 

10.تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی.

 

11.تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح موظایف مصوب .

 

12.بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری.

 

13.پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری.

 

14.پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد های ذیربط.

 

15.تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان پرستاری

 

16.رهبری و هدایت واحد های ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی .

 

17.ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حسن رفتار شغلی ....

 

18.اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) گروه پرستاری

 

19.اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها .

 

20.تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله .

 

21.تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات .

 

22.شرکت فعال در نهاد های سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.

 

23.ارائه راهکار های بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.

 

24.تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

 

 

 

   دانلود : مدیر خدمات پرستاری.pdf           حجم فایل 248 KB

آمـار بازدیدکنندگان

  • بازدید کنندگان سایت - 171418
  • بازدید کنندگان امروز - 71
  • بازدید کنندگان صفحه حاضر - 897
  • بازدید کنندگان حاضر در سایت - 9
  • زمان تولید صفحه - 0.2750

طــراحی و پیـاده سازی [محسن دهقانی] واحـد IT بیمارستان بهاران