نمایش اخبار

تقدیر و تشکر از پرستاران به مناسبت روز پرستار
1395/11/27

روز پرستار

مراسم تقدیر و تشکر از پرسنل درمانی بیمارستان بهاران در روز پرستار ، توسط ریاست محترم بیمارستان و مدیریت داخلی بیمارستان و جمعی از مسئولین بیمارستان انجام گردید.

گارگاه آموزشی قاصدک
1395/02/07

قاصدک


گوناگون


خانه