تعرفه ها و پبش پرداخت ها

سازمانهای طرف قرارداد بیمارستان

 

بیمه سلامت ایرانیان

بیمه تامین اجتماعی

بیمه کیته امداد امام خمینی (ع)

بیمه نیروهای مسلح

بیمه بانک تجارت

بیمه بانک سپه

بیمه بانک صادرات

بیمه بانک کشاورزی

بیمه البرز

بیمه ایران

بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه شرکت نفت

بیمه سازمان صدا و سیما

بیمه زغال سنگ کرمان

 

 

 

نرخ تعرفه جدید دولتی در سال 1396 بیمارستان روانپزشکی بهاران

                                   

ردیف عنوان مبلغ کل (ریال) سهم بیمار (ریال)
1 ویزیت متخصص روانپزشکی تمام وقت جغرافیایی 361000 64000
2 ویزیت متخصص روانپزشکی نیمه وقت جغرافیایی 178000 53400
3 ویزیت پزشک عمومی 118000 35400
4 ارزیابی بالینی روانپزشکی 285600 نیروی های مسلح 28560
سایر بیمه ها 42840
5 تست ارزیابی شخصیت (MMPI) 399840 نیروی های مسلح 39984
سایر بیمه ها 59976
6 تست ارزیابی هوش (IQ) 333200 نیروی های مسلح 33320
سایر بیمه ها 49980
7 الکتروانسفالوگرافی 820000 نیروی های مسلح 82000
سایر بیمه ها 246000
8 الکتروشوک 1340000 نیروی های مسلح 134000
سایر بیمه ها 201000

 

 

 

 


ویژه مراجعین

محتوای مرتبط