تعرفه ها و پبش پرداخت ها

سازمانهای طرف قرارداد بیمارستان

 

بیمه سلامت ایرانیان

بیمه تامین اجتماعی

بیمه کیته امداد امام خمینی (ع)

بیمه نیروهای مسلح

بیمه بانک تجارت

بیمه بانک سپه

بیمه بانک صادرات

بیمه بانک کشاورزی

بیمه البرز

بیمه ایران

بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه شرکت نفت

بیمه سازمان صدا و سیما

بیمه زغال سنگ کرمان

 

 

 

نرخ تعرفه جدید دولتی در سال 1396 بیمارستان روانپزشکی بهاران

                                   

ردیف عنوان مبلغ کل (ریال) سهم بیمار (ریال)
1 ویزیت متخصص روانپزشکی تمام وقت جغرافیایی 285000 50400
2 ویزیت متخصص روانپزشکی نیمه وقت جغرافیایی 168000 50400
3 ویزیت پزشک عمومی 111000 33300
4 مصاحبه و تشخیص اولیه روانپزشکی 761600 نیروی های مسلح     76160
سایر بیمه ها 114240
5 ارزیابی بالینی روانپزشکی 285600 نیروی های مسلح 28560
سایر بیمه ها 42840
6 تست ارزیابی شخصیت (MMPI) 399840 نیروی های مسلح 39984
سایر بیمه ها 59976
7 تست ارزیابی هوش (IQ) 333200 نیروی های مسلح 33320
سایر بیمه ها 49980
8 الکتروانسفالوگرافی 952000 نیروی های مسلح 95200
سایر بیمه ها 142800
9 الکتروشوک 1523200 نیروی های مسلح 152320
سایر بیمه ها 228480

 

 

 

 


محتوای مرتبط