تاریخچه

 

بیمارستان روانپزشکی بهاران در سال 1359 با مساحت 11800 و زیربنا 4700 متر مربع در خیابان امام خمینی غربی شهرستان زاهدان تاسیس شد. این بیمارستان یک مرکز آموزشی درمانی و تنها بیمارستان اعصاب و روان با ظرفیت80 تخت در جنوب شرق کشور می باشد. فعالیت های مرکز روانپزشکی زاهدان شامل بخش های تخصصی و فوق تخصصی اعصاب و روان و کلینیک های روانشناسی و سوء مصرف مواد می باشد. امکانات پاراکلینیکی این مرکز شامل آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه، مددکاری، کاردرمانی، مدارک پزشکی، نوار مغز و الکتروشوک می باشد. قابل ذکر است

اهم بیمارانی که در این مرکز تحت درمان قرار می گیرند شامل بیمارانی که مشکل اعصاب و روان و بیمارانی که مشکل سوء مصرف مواد دارند می باشد. 


درباره ما

محتوای مرتبط