فناوری اطلاعات

مسـئول فناوری اطلاعات : آقای محسن دهقانی

 

این واحد در ساختمان کلینیک واقع شده است. کلیه امور مربوط به طراحی، پیاده‌سازی، راه اندازی و پشتیبانی شبکه، امنیت و حفاظت اطلاعات از شبکه و HISبا به کارگیری آخرین تکنولوژیهای جدید، پشتیبانی کلیه سخت‌افزارهای بیمارستان به صورت متمرکز زیر نظر این واحد اداره می‌گردد.ایجاد، حفظ و نکهداری بستر مناسب انجام امور جاری بیمارستان، با استفاده از فن‌آوری اطلاعات یکی دیگر از وظایف این واحد می باشد. حرکت در جهت تبدیل معیارهای کمی و کیفی به داده‌ها در جهت رشد قدرت تصمیم‌گیری مدیران و در نهایت رسیدن به اهداف عالی سازمان از اولویت‌های واحد انفورماتیک می‌باشد.

باتوجه به استفاده از سيستم مديريت اطلاعات بيمارستاني (HIS)دراين مركز، مهمترين فعاليت اين واحد نگهداري وپشتيباني وگسترش شبكه HISو انجام سايرامور ITدرزمينه هاي اتوماسيون اداري و

بروزرساني نرم افزارهاي مركز، پشتيباني سخت افزاري ونرم افزاري مركز و پشتيباني و نگهداري سيستمهاي سخت افزاري،پرينترها و شبكه داخلي و محلي و بی سیم مركز در دستوركاراين واحد قراردارد.

 

   HIS:

 کسب خط مشی و دستور کار از سرپرست مربوطه.

 دریافت آموزش کامل HISبیمارستان و راهبری و کاربری آنها به صورت کامل.

 ارائه آموزش کامل HISبه کاربران واحدهای مختلف بیمارستان.

 همکاری با پیمانکار در جهت دستیابی به نحوه محاسبات و قوانین خاص بومی بیمارستان.

 تعریف اطلاعات پایه و تعریف اولیه کاربران و رمز عبور آنها در سیستم.

 همکاری با پیمانکار در کلیه مراحل پیاده سازی سیستم در بیمارستان.

 پیگیری مشکلات واحدها و کاربران در رابطه با نرم افزار.

 توانایی نصب برنامه HISبر روی سرور و کلاینت ها و انجام تنظیمات مورد نیاز در تعریف و ویرایش اطلاعات و گزارشات مورد نیاز در سیستم.

 برقراری ارتباط با مسئول شرکت پیمانکار HISدر رابطه با انتقال مشکلات نرم افزار و پیگیری و رفع اشکالات مطرح شده.

 ارتباط با ناظر دانشگاه جهت اطلاع از مشکلات HISو همکاری یا عدم همکاری شرکت پیمانکار در رابطه با مشکلات مطرح شده.

  گزارش دهی به مدیریت بیمارستان از مشکلات سیستم و فرایندهای طی شده جهت رفع  مشکل از لحاظ پیگیری و هماهنگی با دانشگاه و شرکت پیمانکار.

 

کارشناس شبکه

 

تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی و توسعه شبکه بر اساس نیازهای تعیین شده.

طراحی و پیکربندی سخت‌افزار شبکه و نظارت بر اجرای آن.

انتخاب، نصب و راه‌اندازی نرم افزارهای مورد نیاز شبکه بر اساس دستور مقام مافوق.

طراحی و بررسی نقشه شبکه های رایانه‌ای مورد نیاز با لحاظ نمودن پارامترهایی نظیر تعداد کاربران، نواحی مورد نیاز ، حجم داده‌ای قابل انتقال و نقاط اتصال.

اجرای عملیات پیاده سازی و کابل کشی شبکه هایLAN و.WAN 

نصب و راه‌اندازی رایانه خادم و تنظیمات مربو..

نصب و راه‌اندازی ایستگاه‌های کاری و تنظیمات مربوط و کنترل و مدیریت کاربران شبکه و تعریف سطوح دسترسی هر یک از ایستگاه‌های کاری.

کنترل و مدیریت سرورهای شبکه و کامپیوترهای میزبان.

نجام امور مربوط به تهیه نسخه‌های پشتیبان از برنامه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی نصب شده بر روی کامیپوترهای میزبان و سرورها.

انجام امور مربوط به عیب‌یابی و رفع خطاها و مشکلات احتمالی در شبکه اداره.

تهیه و تدوین گزارشات آماری و ادواری مورد نیاز از وضعیت کاربران شبکه.

شرکت در سمینارهای تخصصی به منظور اطلاع از پیشرفت های علمی و فنی مربوط به فناوری اطلاعات.

مطالعه و بررسی سیستم ها و روش‌های موجود و ارائه پیشنهاد طرح های اصلاحی به مقام مافوق.

انجام بررسی در زمینه طرح های جامع انفورماتیک و جمع‌بندی و ارائه گزارش به مقام مافوق.

بررسی در زمینه پیشرفت‌های علمی و روزآمد فناوری اطلاعات و ارائه نظرات کاربردی و اجرایی به مقام مافوق.

تهیه برنامه‌های آموزشی برای کارکنان مربوط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها.

انجام سایر امور محوله مربوط.

 

 

کارشناس نرم افزار

 

بررسی نیازهای اطلاعاتی واحدهای تابعه اداره کل و طبقه بندی آنها با توجه به درخواست‌های رسیده.

پیاده سازی و نگهداری نرم افزارهای کاربردی و پایه‌ای با توجه به پیکربندی سیستم.

آزمایش نرم افزارهای پایه‌ای به منظور حصول اطمینان از صحت کارکرد آنها.

هیه برنامه ها با رعایت قواعد منطقی برنامه نویسی و استفاده بهینه از حافظه و پردازشگر.

اجرای پروژه ها و طرحهای نرم‌افزاری بر اساس برنامه زمان بندی شده و با کفیت مطلوب.

اجرای برنامه‌های امنیتی در خصوص نرم افزارهای کاربردی و پایه ای.

راهنمایی واحدهای تابعه اداره کل در مورد نرم افزارهای تهیه شده و نحوه اجرای آنها.

ارتقاء توانمندی‌های فنی در جهت انجام بهینه امور محوله.

همکاری با کارشناس مسئول نرم افزار در انجام وظایف سرپرستی.

تهیه گزارشات آماری و تحلیلی.

انجام سایر امور محوله مربوط.

 


حوزه مدیریت

محتوای مرتبط