آمار و مدارک پزشکی

آمار و مدارک پزشکی

 

مسئول مدارک پزشکی:  خانم  اسماء حیدری دلیر

 

این واحد در ساختمان کلینیک واقع شده است.

واحد آمار و مدارک پزشکی بیمارستان با بهره گیری از کارشناسان متعهد و مجرب، ضمن ثبت مدارک پزشکی مراجعين محترم، آماده ارائه خدمات درخصوص نیاز به مدارک تشخیصی و درمانی با اخذ مجوز ازپزشک معالج می باشد. مدارك پزشكي (Medical Record)واحدي است كه اوراق و مداركي را به ضرورت خدمات پزشكي و پيراپزشكي داده شده به بيمار ، در بيمارستان به ترتيب تاريخ به نحو قابل دسترسي نگهداري مي كند تا در مواقع لزوم به منظور معالجات بعدي بيمار ، آمار ، تحقيقات ، آموزش  و بررسي خدمات داده شده از لحاظ كمي و كيفي مورد استفاده قرار گيرد.

هر پرونده بيمار شامل اطلاعات كافي جهت شناسايي كامل يك بيماري خاص ، ثبت مسائل بهداشتي وي و ثبت دقيق نتيجه گيري هر گونه معالجه مي باشد.

  این واحد شامل بخشهای زیر می‌باشد:

 

 •      آمار
 •      مدارک پزشکی
 •      کد گذاری
 •      بایگانی

 

      شرح وظایف:

 •      کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از سرپرست مربوط
 •      نظارت بر واحدهای تحت پوشش (پذیرش، مدارک پزشکی، بایگانی، آمار بیمارستان)
 •      نظارت بر ورود و خروج پرونده ها و تکمیل بودن آنها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار
 •      نظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی
 •       بررسی و تحقیق درباره بهبود فرم های مدارک پزشکی ، روش های کار،وسایل و جا و مکان مدارک پزشکی
 •       درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرم های پرونده های بیمارستانی
 •       شرکت در کمیته های بیمارستانی و عهده دار بودن مسئولیت کمیته مدارک پزشکی
 •       همکاری در تجزیه و تحلیل کیفی مدارک پزشکی به کمیته های مربوطه
 •       نظارت بر درخواست پرونده ها از واحدهای مختلف بیمارستان
 •       همکاری در تحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی پزشکان و دانشجویان
 •       بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارئه به مقام مافوق
 •       شرکت در برنامه های آموزشی، تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفت ها در زمینه شغلی
 •       آموزش تئوری و عملی افراد تحت نظر
 •       نظارت بر رعایت نظم و انظباط اداری پرسنل
 •       پیگیری تامین نیروی انسانی واحد مربوطه
 •       تهیه برنامه کشیک پرسنل و محاسبه ساعات اضافه کاری کارکنان تحت سرپرستی
 •       ارزشیابی سالیانه و ماهیانه کارکنان تحت پوشش
 •       برنامه ریزی ، تقسیم کار و در صورت مرخصی جایگزین نیرو در واحد مربوطه
 •       نظارت بر عملکرد و نحوه برخورد کارکنان تحت پوشش
 •      ثبت و گزارش کلیه امور مربوط به واحد، به مسئولین ذیربط شامل درخواست‌ها، وقایع غیرمترقبه، حوادث،کمبودها و نقایص
 •       راهنمایی و کمک به کارآموزان رشته پذیرش و مدارک پزشکی
 •       انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
   دانلود : آشنایی با واحد مدارک پزشکی           حجم فایل 496 KB

واحدهای اداری

محتوای مرتبط