رسالت بیمارستان


ماموریت مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی بیمارستان روانپزشکی بهاران زاهدان به عنوان تنها مرکز تخصصی اعصاب و روان با ارائه ی خدمات تشخیصی ، مراقبتی ، درمانی به بیماران و ارائه خدمات آموزشی درمانی و تحقیقاتی به فراگیران علوم پزشکی مطلوبترین خدمات را در سطح استانداردهای ملی و بین المللی به مراجعین خود با اهداف ذیل ارائه میدهد:

  • ارتقاء و بهبودمستمر کیفیت خدمات بر اساس رعایت اخلاق حرفه ای
  • ارائه ی مراقبت های سلامت به بیماران با بالاترین استانداردها
  • توسعه فرهنگ ایمنی
  • افزایش سطح رضایتمندی بیماران ، همراهان

 

بیمارستان روانپزشکی بهاران1395