تعرفه ها و پبش پرداخت ها

سازمانهای طرف قرارداد بیمارستان

 

بیمه سلامت ایرانیان

بیمه تامین اجتماعی

بیمه کیته امداد امام خمینی (ع)

بیمه نیروهای مسلح

بیمه بانک تجارت

بیمه بانک سپه

بیمه بانک صادرات

بیمه بانک کشاورزی

بیمه البرز

بیمه ایران

بیمه آتیه سازان حافظ

بیمه شرکت نفت

بیمه سازمان صدا و سیما

بیمه زغال سنگ کرمان

 

 

 

نرخ تعرفه جدید دولتی در سال 1397 بیمارستان روانپزشکی بهاران

                                   

ردیف عنوان مبلغ کل (ریال) سهم بیمار (ریال)
1 ویزیت فوق تخصص روانپزشکی تمام وقت جغرافیایی 361000 64000
2 ویزیت فوق تخصص نیمه وقت 212000 636000
3 ویزیت متخصص روانپزشکی تمام وقت جغرافیایی 302000 53000
4 ویزیت متخصص روانپزشکی نیمه وقت 178000 53400
5 ویزیت متخصص PHD و MD 250000 44000
6 ویزیت متخصص PHD و MD نیمه وقت و دندان پزشک 147000 44100
7 ویزیت پزشک عمومی 118000 35400
8 ویزیت کارشناس پروانه دار 82000 24600
9 تست ارزیابی شخصیت (MMPI) تمام وقت 799680 119952
10 تست ارزیابی شخصیت (MMPI) نیمه وقت 399840 119952
11 تست ارزیابی هوش (IQ) تمام وقت 666400 99960
12 تست ارزیابی هوش (IQ) نیمه وقت 333200 99960
13 الکتروانسفالوگرافی 820000 246000
14 الکتروشوک 1340000 314160
15 ارزیابی بالینی روانشناسی 285600 85680
16 ویزیت روز اول بستزی 523600 -
17 ویزیت روزهای وسط بستری 428400 -
18 ویزیت روز آخر بستری 285600 -

 

 

 

 


ویژه مراجعین

محتوای مرتبط